Statfjord B-plattformen har helt siden 1981 hatt et SAR-helikopter (Search and Rescue) i beredskap. Dette betjener hele Tampen-området, og har årlig opp mot 100 beredskapsoppdrag i året.

Helikopterhangar SFB
Kilde: Statoil

I februar 2010 ble det gamle SAR helikopteret avløst av et nytt og moderne helikopter , et Super Puma AWSAR-helikopter (All Weather Search and Rescue). Dette skal kunne se i mørke, trosse værgudene og gi den beste medisinske hjelpen om nødvendig.

Dette er en helt ny generasjon helikopter og ett av de mest avanserte helikoptrene i sivil luftfart. Det nye helikopteret var imidlertid for stort for den gamle hangaren på Statfjord B, og en ny måtte bygges.

Tampen-området er til enhver tid befolket av i overkant av 4000 mennesker fordelt på de mange faste installasjonene i området, samt flytende rigger og fartøy.
Helikopteret brukes også til redningsoppdrag for fiskebåter og øvrig skipstrafikk i området.
Helikopteret blir også mobilisert av Hovedredningssentralen ved hendelser eller oppdrag på britisk side.