Jubilanter
Kilde: Industri Energi
Følgende medlemmer hadde i år 25 års jubilem:
Kari Magrethe Heggøy Heggdal
Torhild Andersen Larssen
Grete Helen Dybing
Bjørg Helen Lima Nygård
Mette Bjerkreim.

I tillegg til de vanlige årsmøtesakene ble det også valgt nye representanter til foreningens styre som nå har følgende sammensettning:
Anne Kristi Horneland - Leder
Kerstin Anita Bergevik Refvem - Nestleder
Jon Magnus Follesø Kasserer
Brit Helen Pettersen Sekretær
Jeanette Aasland Styremedlem
Roar Larsen Styremedlem
Ingrid Bente Olsen Styremedlem
Gholamali Fagihi Styremedlem
Per Morten P. Gitmark Styremedlem