Transportløsningen er en forutsetning for å bygge ut feltene Edvard Grieg (operatør er Lundin Norway) og Ivar Aasen (operatør er Det norske oljeselskap). Edvard Grieg er planlagt startet opp i 2015 og Ivar Aasen i 2016. Den nye rørledningen vil omtales som Edvard Grieg oljerør.

Statoil er partner i begge feltene og operatør for interessentskapet for oljetransport.
Investeringsbeslutningen er gjort av Statoil og partnerne, basert på en anbefalt løsning fra Gassco. Samtidig sendes Plan for anlegg og drift (PAD) til Olje- og energidepartementet.