John Steinar Slaaen
John Steinar Slaaen
Målet til interimstyret er at ny klubb skal være på plass før berørt personell formelt overføres til Wintershall.
Det midlertidige styret vil fungere og jobbe fram alle nye avtaler med Wintershall til formelt valg.
Utfordringen er fortsatt at ingen tariffavtale er signert, men dette jobber forbundet med og vil være på plass i slutten av august.
Er det spørsmål eller avklaringer i forbindelse med overgangen til Wintershall, så er det bare og kontakte John Steinar Slaaen (jssl@statoil.com) eller en av de tillitsvalgte på plattformen for en avklaring.
Interimsstyret består pr.dd av følgende personer:

 

 

Leder: John Steinar Slaaen
Kasserer: Lene Hauge
Styremedlem: Henning Valsvik (Brage)
Styremedlem: Roger Haugland (Brage)
Styremedlem: Rolf Harald Andreassen (Brage)
Styremedlem: Jøran Werningsen (Brage)