Statoil har orientert ansatte representantene I Konsernutvalget at de nå vil vurdere å sette ut flere tjenester fra GBS til det eksterne markedet (outsourching). Foreløpig sier ledelsen at vurderingene viser at dette kan berøre 250 – 350 stillinger mot 2015. Det største omfanget av eventuelle berørte stillinger vil være i Stavanger / Sandnes området.
Statoil har nå gått ut med en anbudsforespørsel til pre-kvalifiserte leverandører. Tilbudene vil inneholde pris og planer for gjennomføring av eventuelle leveranser til Statoil.
Konsernledelsen har gitt sin tilslutning til en utredning av potensialet.

Industri Energi i Statoil har siden første møte med bedriften vært uenig i deres tanker og planer. Vi ønsker å opprettholde arbeidsplassene i Statoil med egne ansatte, for fortsatt ha kontroll og styring med det som skal utføres i bedriften. Industri Energi i Statoil er prinsipielt uenig i outsourcing av egne tjenester og spesielt i dette tilfellet, hvor det i all hovedsak er til lavkostland.

På alle etablerte møtearenaer har Industri Energi i Statoil stilt som krav at bedriften ikke gjennomfører de presenterte planene. Vi anbefaler i stedet at bedriften etablerer et effektiviserings prosjekt for å redusere kostnadene. Det har aldri vært mangel på vilje hos den enkelte ansatte til å omstille seg til nye oppgaver, tvert imot ser vi det som en utfordring å kunne bidra i omstillingsprosesser som kan robustgjøre bedriften.

Industri Energi i Statoil står fast på sine krav om stans av prosjektet i den form som er tiltenkt

Anne Kristi S Horneland                                                          Per Martin Labråthen
Leder IE Stavanger                                                                Nestleder IE avd.2 i Statoil