Europeisk luftfartsmyndighet (EASA) har nå godkjent de nødvendige tiltak som er utarbeidet for å kunne gjenoppta flygningene og har utstedt luftdyktighetsbevis for typen. Dette følger av måneder med undersøkelser, testing og verifisering av resultater utført av produsenten Eurocopter, i samarbeid med helikopterselskapene, relevante myndigheter, interessegrupper og oljeselskapene. Grunnet sakens komplekse karakter så har også to uavhengige kontrollinstanser verifisert resultatene.

Flight Safety har vært løpende involvert i saken med helikopterfabrikanten,helikopterselskapene våre og luftfartstilsynet.

Helikopterselskapene er nå i gang med å forberede gjenopptagelse av passasjerflygningene ved at helikoptrene modifiseres og prøveflys og at pilotene rekvalifiseres på typen.
Med alt dette på plass vil det være forsvarlig å igjen ta helikoptertypen i bruk for passasjerflygning til våre installasjoner. Vi forventer at det første helikopteret settes i drift igjen tidligst ca.15. august 2013 skriver Statoil

Informasjon
I tillegg til Entrymeldinger, informasjon til innretninger, fagforbund, verneombud og ledelse, vil skriftlig informasjon bli gitt til alle passasjerer.