I og med at alle andre arbeidstakere offshore slipper å bære ID-kort, er en håndhevelse av forskriftens krav offshore stigmatiserende. Sammen med Safe mente vi at kravet måtte lempes på, noe Norsk olje og gass (NOG) også hadde forståelse for.

NOG mente også at ordningen er en unødvendig administrativ byrde, siden man allerede har etablert ordninger der alle må legitimere seg for å kunne reise offshore.

Arbeidsdepartementet har meddelt at det ikke er aktuelt å lempe på forskriften, men at det er opp til Ptil gjennom sitt tilsyn å vurdere hvordan kravet skal håndheves.

Ptil ser ingen hensikt i å følge opp kravet om å bære kortet synlig, så lenge det er etablert ordninger som ivaretar hensikten med forskriftsendringen.

Ptil har konkludert med at ved tilsyn vil ikke kravet om å bære ID-kortet synlig bli håndhevet, men det kunne dokumenteres at renholdspersonell har gyldig ID-kort ved forespørsel.

Per Steinar Stamnes
leder
Industri Energi Statoil Sokkel