Når våre medlemmer har meldt seg på kurs på Learn har de fått tilbakemelding på engelsk om at de må melde seg på kurs på engelsk. Ellers vil ikke påmeldingen være godkjent.
Dette har vi nå tatt opp med UPN.

Fra 1.okt blir det iverksatt nye rutiner for språk ifm henvendelser ang kurs og læringsadministrasjon. Fra denne datoen vil henvendelser bli administrert i Norge og føringen om å sende inn spørsmål på engelsk for å få svar blir tatt bort.
Nå blir det også fullt mulig å sende inn og få svar på norsk dersom man har behov for det.