Maren Marie Wilhelmsen
Maren Marie Wilhelmsen
Aktivitet skaper aktivitet sier en fornøyd Maren og viser til den rekordstore påmeldngen fra Statoilungdommen på årets ungdomskonferanse. Når vi i tillegg vet at mange av årets lærlinger venter med å velge forening til de kommer i gang på arbeidsplassen er det all grunn til å se optimistisk på fremtiden med håp om at enda flere ungdommer ser fordelen av å bli endel av vårt fantatiske fellesskap sier Maren.