Jostein Mæland
Jostein Mæland
Skuffende at Statoil velger denne løsningen sier Jostein Mæland som har deltatt i arbeidsgruppen på vegne av Industri Energi.
I tillegg er vi skuffet over at vi har fått sparsomt med opplysninger i fht hva vi har etterspurt. Hele denne prosessen bærer preg av at resultatet var bestemt før vi startet arbeidet.

Fagforeningene har utarbeidet en egen rapport som ble oversendt ledelsen før beslutning. Her går det klart frem at vi ikke har vært fornøyd med prosessen, vi mener også at våre innspill ikke har blitt tatt hensyn til sier Jostein.

UPN Ledelsen har nå besluttet at Heidrun FSU skal eies av Statoil men drives av ekstern leverandør, og det beklager vi avslutter Jostein.