AVDELINGEN
Leder og nestleder har kontorplass på Forus i Stavanger,
og styrer det daglige arbeidet.

Ledelse i avdelingen

Arbeidsutvalget (AU) i avdelingen

Styret i avdelingen

FORENINGER 
De 14 foreninger har egne styrer, og noen er organisert geografisk
og andre dekker bestemte områder.

Baseforeningen
Bergen
Harstad
Kollsnes
Kårstø
Mongstad
Oslo
Snøhvit
Sokkelforeningen
Stavanger
Sture
Telemark
Tjeldbergodden
Trondheim/Stjørdal