Denne gruppen ble forespeilet at arbeidet skulle planlegges slik at man i utgangspunktet ikke skulle være om bord i høytider som jul og påske. Forståelsen blant medlemmene var at dette skulle foregå i forbindelse med forskyving av skiftet på den aktuelle turen.

Fagforeningene synes det er flott at bedriften ønsker å legge forholdene tilrette slik at de ansatte i PBV skal få muligheten til fri i høytider

Nå har imidlertid Statfjord  ledelse utarbeidet et forslag til protokoll der bedriften ønsker å disponere skyldige timer, eventuelt endre skiftplan i for eksempel revisjonsstanser. Konsekvensen av dette kan bli at den enkelte blir kalt ut på ekstra tur i sin friperiode uten kompensasjon..

Forskyving av skift er regulert i vårt avtaleverk og vi kan ikke se at det skal være noe problem å følge dette.

Med henvisning til avtaleverket, men også basert på tilbakemeldinger fra medlemmene kunne ikke NOPEF og SaF akseptere forslaget til den fremlagte protokoll.

Bedriften vil nå vurdere protokollen på nytt og komme med tilbakemelding med et eventuelt nytt forslag innen kort tid.

 Vi har mange plattformer/felt i vårt selskap og NOPEF ønsker ikke å inngå protokoller på hvert enket felt som kan medføre utvanning av avtaleverket.