Agenda for møtene vil bli

 • Presentasjon av NOPEF i Statoil
 • NOPEFs (forbundet) sitt internasjonale arbeid, næringspolitiske mål og litt om den vertikale organisasjonsformen til forbundet.
 • Hva kan NOPEF tilby MTL gruppen? (Merkantil, Teknisk og Ledende).
 • E-drift. Hvor er vi? Hvor går vi?
 • Evaluering av F&T organisasjonen
 • Vi i Statoil.

Foruten lokale tillitsvalgte, kommer også blant andre følgende personer til å delta på møtene:

 • Lars A. Myhre, mangeårig leder av NOPEF
 • Espen Retzius, forbundssekretær i NOPEF med MTL som arbeidsfelt.
 • Sonja Tinnesand, forbundssekretær med HMS som arbeidsfelt
 • Lill Heidi Bakkerud, Leder for NOPEF i Statoil
 • Oddvar Haugvaldstad, Nestleder for NOPEF i Statoil

NOPEF-foreningen i Trondheim / Stjørdal spanderer lunch på alle deltakerene etter møtene.