Mongstad vil ha medarbeider på kollegaprogrammet nesten ukentlig fra i dag og frem til slutten av mai.
Å avvikle kollegaprogrammet for de ansatte på Mongsted er derfor en stor utfordring, forteller Magnar. Både med tanke på logistikk, man må ta hensyn til at folk jobber skift og det skal avvikles ferier.

"[bilde]"
Magnar Stormark
Kilde: Torstein

Magnar opplyser også at NOPEF-foreningen på Mongstad avholder årsmøte torsdag 16. februar kl 18.30.
Adresse for kvelden er Westland Hotel.