Områdeansvarlig for MTL området og leder for NOPEF-foreningen i Stavanger, Anne Horneland ledet årsmøtet.

Valgkomitéens innstilling til nytt styre ble enstemmig vedtatt på årsmøtet.

Arbeidsutvalg:

Leder                     Gunnar Løtveit
Nestleder               Audun Netland              Ikke på valg
Sekretær                Jorunn Berge Fjelltun   
Kasserer                Erik Jacobsen                Ikke på valg

Styremedlemmer:

Sanna Marie Berntsen   
Terje Stigen
Jostein Lygre                             Ikke på valg
Ingunn Iren Jæger
Teresa Edvardsdal Halvorsen    Ungdomstillitsvalgt

Varamedlemmer:

Steinar Bjørseth
Nina Malkenes                           Ikke på valg
Patricia Johannessen
Arne Hosteland                          Ny
Bente J. Vigdal                           Ny                             

       

 

"[bilde]"
Anne Horneland
Kilde: Gunnar