"[bilde]"
Frode Alfheim
Kilde: Torstein
Etter årsmøtet informerte 1. nestleder i NOPEF, Frode Alfheim om hvilke saker forbundet jobber med. Han snakket spesielt om den jobben forbundet gjør for at nye felt skal ilandføres til Norge og ikke bli ført rett fra sokkelen til kontinentet.

Referat fra årsmøtet finner du her . (Virker kun internt i Statoil).

"[bilde]"
Arvid Færaas
Kilde: Nopef.no