Det nye styret har følgende sammensetning.

Leder:          Anne Horneland

Nestleder:    Gunnar K R Løland

Kasserer:      Jan Sussmann

Sekretær:      Ellen Kristoffersen

Styremedlemmer:

Trine H Stavland, Oddvar Lotsberg, Åge Karlsen, Kurt Høyland, Ragnvald Ellingsen

Varamedlemmer: Vidar B Sørensen, Aud Grete Lobekk, Liv Myhre, Inger Nilsson, Elin Gjesteland

"[bilde]"
Årsmøte Stavanger
Kilde: Anne

Årsmøtet bestemte at det skulle bevilges 50.000 NOK fordelt på følgende organisasjoner:  Transport til hjelpesendinger til Romania, Leger uten grenser, Kirkens nødhjelp, Regnskogfonnet, Vann til Etiopia, Amnesty Internasjonal, Norsk Folkehjelp - minerydding.

"[bilde]"
Årsmøte Stavanger
Kilde: Anne