Vi foreslo for de andre foreningene på Tjeldbergodden å legge valg av HVO til AMU. Dette gjorde vi for å sikre at hele organisasjonen skulle være involvert i valget av HVO, sier Trine.
Begrensningene av kandidater ble satt i henhold til loven, og et tillegg fra oss om at HVO måtte være organisert i den største fagforeningen. Dette kunne ikke de andre foreningene akseptere. De ville heller at NOPEF-

"[bilde]"
Trine Holsen
Kilde: Gunnar Løtveit
foreningen fortsetter å peke ut HVO. De forlangte at hvis valget skulle gjøres på en annen måte, så må man plukke ut kandidater uavhengig av organisasjonstilhørighet.
Derfor er det NOPEF-foreningen som fortsatt velger HVO på Tjeldbergodden, på sitt årsmøte, avslutter Trine.