Som vi i Ojearbeiderforeningen tidligere har informert om deltar vi i en arbeidsgruppe som vurderer de omtalte helsekrav til søk og redningslag.

Etter siste møte ble det oppnådd enighet om at OLF (arbeidsgiverne) nå sender ut notat til de respektive selskapene. Her ber de om at relevante deler av organisasjonen blir informert om arbeidet. OLF ber også om at det vises romslighet i praktiseringen av kravene til personell med røykdykkerfunksjon inntil arbeidsgruppen har fremmet sitt forslag.
Det viser seg og at det er svært ulik praksis i de forskjellige selskapene.

Arne Strand som representerer NOPEF i arbeidsgruppen, har nok en gang tatt saken opp med bedriften, men denne gangen med håp om at ledelsen viser handlekraft.

Vi har fått til svar at ledelsen tar notatet til etterretning sier Arne som samtidig får bekreftet at notatet er sendt ut til de respektive enhetene.

Vi forventer nå at bedriften utsetter de pågående testene inntil det foreligger et resultat fra arbeidsgruppen i løpet av året sier Arne. Dersom noen av dere opplever at det fortsettes med testene er det viktig at dere tar kontakt med oss.

Som vi tidligere har informert om er det helt utelukket for oss å akseptere krav som setter den enkeltes arbeidsforhold i fare avslutter Arne.

Arne Strand.