Foreningen har ansvaret for medlemmene på Sandsli.
Foreningen har 1 person på heltid med kontorplass på Sandslihaugen.