Etter valget ser det nye styret på Tjeldbergodden slik ut:

Leder                         Trine Holsen
Nestleder                   Terje Sætherbø
Sekretær                    André Betten
Kasserer                    Asbjørg Sæterbø

Styremedlem             Frank Sinnes
Styremedlem             John Ivar Bjørkaas
Ungdomstillitsvalgt    Jannicke Olsen Schei
HVO                           Rune André Bjørkevoll

Varamedlemmer        Marianne Sanden
                                  Ingrid Nordmark Bones
                                  Martin Vorpvik
                                  Veronica Indrevær

Vara HVO                   Lars Bergfall Sæter

Revisor                      Odd Magne Hyttnes
                                 Knut Emil Mæle

Valgkomité                Knut Emil Mæle
                                 Heidi Knudsen
Valgkomitéen fikk i oppgave av årsmøtet å finne 1 person til, som skal godkjennes av styret.

              

     

"[bilde]"
Trine Holsen
Kilde: Gunnar Løtveit