I forbindelse med Statfjord senfase er det tatt i bruk såkalte pullmannsenger på enmannslugarene på Statfjordfeltet.
Når nå hverdagen er kommet og personellet får prøvd dette i praksis får vi i Oljearbeiderforeningen stadige henvendelser som går på misnøye med ordningen.

Vi vil presisere at det er arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Statfjord inkludert de ansattes AMU representanter som har søkt Petroleumstilsynet (Ptil) om unntak fra regelverket.
På denne bakgrunn har Ptil innvilget søknaden og gitt unntak i høyaktivitetsperioder (Statfjord senfase). Unntaket er gitt frem til 2009, men slik vi har forstått det er det foreløpig ikke behov i hele denne perioden.

Som kjent er Oljearbeiderforeningen i NOPEF i Statoil utestengt fra AMU i Statjord da SaF og Lederne sammen har benyttet seg av sin utpekingsrett.
Vi har derfor ikke hatt noen innflytelse på AMU behandlingen og siden de andre foreningene er enig i den løsningen som er valgt er det desverre lite vi kan gjøre.
Det er viktig at AMU representantene følger opp at Statfjord holder seg innenfor det unntaket som er gitt.