Ulike bedriftsutvalg i Statoil

 • Alle avdelingsutvalg (AU eller AVDU) i de ulike enhetene
 • Alle Bedriftsutvalg (BU) i Statoil
 • Samarbeidsutvalget i UPN
 • Konsernutvalget (KU)

 Arbeidsmiljøutvalgene (AMU) i Statoil

 • I de aller fleste AMU i enhetene
 • UPN AMU
 • Konsern AMU

 Andre råd og utvalg i Statoil

 • Statoils styre
 • Bedriftsforsamlingen
 • Europeisk samarbeidsutvalg (ESU)
 • Lærlingerådet i Statoil
 • Styret i Statoils pensjonskasse

 Representasjon i råd og utvalg utenfor Statoil

 • Industri Energis forbundsstyre
 • Industri Energis landsstyre
 • Industri Energis Landsmøte(hvert 4. år)
 • Forskjellige råd og utvalg i Industri Energi
 • LOs representanskap
 • LOs Kongress (hvert 4. år)
 • I mange av de lokale LO-styrene
 • Bank- og forsikringsutvalg, sammen med regionsledelsen i Sparebank1