Sokkelforeningen har ansvaret for alle StatoilHydros plattformer.

Brage                       Oseberg Sør            Arbeidsutvalget
Draupner                  Oseberg Øst            Styret  
Grane                       Sleipner                   Ungdomstillitsvalgt
Gullfaks A                 Snorre A                 Forpleining
Gullfaks B                 Snorre B                  Nivåregulerte/individuelt
Gullfaks C                 Statfjord A              Offshore FagSenter (OFS) Heidrun                     Statfjord B
Heimdal                     Statfjord C              LO koordinerende
Huldra/Veslefrikk       Troll A                    Hovedverneombud (HVO)Kristin                        Troll B
Kvitebjørn                  Troll C
Njord                         Visund
Norne                        Åsgard A
Oseberg C                 Åsgard B
Oseberg Felt