Nivåregulerte/Individuelt avlønnede

Lisensansatt

Forpleiningsansatt

Hovedkontakt

Plasstillitsvalgt

Hovedkontakt

Plasstillitsvalgt

Trygve Gudmundsen

Roald Fredriksen

 

 

Kristin M. Johansen

 

 

 

Finn Krokstrand