For noen dager siden inviterte IEalle lærlingene på Bowling og Pizza. Så godt som samtlige stilte og de som skulle vært på skift ordnet vi fri for sier Dag Rune.
"[bilde]"
Kilde: IE StatoilHydro

Dette var et svært populært tiltak og tilbakemeldingen fra ungdommene var helt klar, dette må vi gjenta.
Hvordan er det med medlemsmassen på Sture Dag Rune? Her er så godt som 100 % av de ansatte medlemmer i Industri Energi, det tar jeg som et tegn på at IE gjør god jobb for medlemmene. Når det gjelder lærlingene så har IE tidligere sørget for å få ansatt de aller fleste etter endt læretid avslutter Dag Rune.