Vårt krav var at det skulle settes av midler til oppretting av skjevheter som eventuelt kunne ha oppstått i forbindelse med fusjonen sier Geir Nilsen som har ledet dette arbeidet for Industri Energi i StatoilHydro. I tillegg skulle en oppretting ikke være endel av lønnsoppgjøret.

Det ble et mer omfattende arbeid enn vi hadde sett for oss på forhånd og derfor har arbeidet tatt noe tid.
Vi har nå hatt en gjennomgang på 1700 IE medlemmer i lønnsgruppe 6 til og med 15. Vi har tatt for oss hver enkelt og sammenlignet med sammenlignbare stillinger.
"[bilde]"
Kilde: Terje Hetland


Det som er svært gledelig er at over 500 av Industri Energi sine medlemmer har fått justert lønnen sin som et direkte resultat av arbeidet vi har gjort. Justeringene ligger mellom 5000 - 30000,- sier Geir.
Vi venter fremdeles på tilbakemeldingener fra noen forretningsområder så vi anser oss ikke som ferdig.
Det som er viktig for oss nå er sikre at det individuelle lønssystemet vårt fungerer etter hensikten slik at medlemmene våre til enhver tid er riktig innplassert i forhold til kriteriene for den stillingen de har, avslutter Geir som samtidig presiserer at vi kun har mulighet til å gjøre dette arbeidet for medlemmer i Industri Energi.

Dersom du har spørsmål kan du sende mail til Lene Hauge som vil sørge for å videresende hevendelser til rette vedkommende.