Undertegnede tok imot gruppen og organiserte informasjonsmøte på Vækerø. I 2 timer satt forsamlingen lydhøre og fulgte ivrige med på presentasjonene som ble gitt.

Direktør for informasjon og samfunnskontakt Gunnar Myrvang hadde først en gjennomgang av StatoilHydros historie, kom med faktatall rundt størrelser og hvor i verden vi har kontorer.

Benedikt Henriksen som jobber med industriutvikling i Russland, kom direkte fra Moskva til vårt møte. Han hadde en grundig gjennomgang av StatoilHydros engasjement i Russland.

"[bilde]"
ROGWU
Kilde: IE SH Oslo
Vi fikk høre om Kharyaga feltet hvor StatoilHydro har 40 % andel, og som i år for første gang går med overskudd. Benedikt fortalte også om rammeavtalen med Gazprom, den gir oss 24 % partnerskap i Shtokman feltet, verdens største gassfelt offshore. Avtalen gjelder i første omgang fase 1, feltutvikling. Det ble også gitt en orientering om øvrige avtaler som forskning, etablering av bensinstasjoner og detaljhandel mm.

Tilslutt hadde jeg en presentasjon av Industri Energi i StatoilHydro. Gruppen fikk se hvordan vi er organisert i bedriften og hvilke roller vi har. Samarbeidet mellom myndigheter – fagforening – bedrift ble også forklart. Det ble pekt på lov om bedriftsdemokrati og Arbeidsmiljøloven som viktige verktøy i vår hverdag.

Etter besøket på StatoilHydro i Oslo dro gruppen til omvisning på Stortinget. Neste dag reiste de til Stavanger for å besøke Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet.

Klubblede Oslo, Brit Riise Fredheim