Det var utrolig god oppsluttning sier lederen for IE i Bergen Jostein Lygre. Botimot 90 medlemmer var til stede på møtet,. Vi hadde invitert representanter fra bedriften til å orientere om følgende tema:                                                    

"[bilde]"
Kilde: Terje Hetland

  • Den nye telefonløsningen gjeldende fra 1 januar 2009.
  • Pensjonsordninger i StatoilHydro
  • Forskjellige forsikringsordninger de ansatte er omfattet av.

.Engasjementet fra salen tydet på at det var populære tema med masse nyttig informasjon sier Jostein som selvsagt hadde sørget for rikelig med lunsjmat.

Plansjer som ble vist på møtet vil bli sendt til alle medlemmene..