Etter en del forandringer i programmet da vi fikk forfall fra begge innlederene som vi hadde planlagt, avholdt vi i dag medlemmsmøte.Vi startet med en presentasjon av betalingsfri Kantine (fast trekk) av Geir Rasmussen. Deretter gikk vi gjennom videre plan for implementering av initiativer ifm. Omstilling og Forberdingsarbeidet i NG PT.
Tilslutt direkte fra Bergen kom Hanne Indrehus og fortalte om HAST Prosjektet. Hun er Industri Energi sin representant i Prosjektledelsen for HAST .
Oppmøtet får vi si var bra med tanke på at dette strakk seg inn i lunchen som var gratis Julemiddag.