Vi hadde store forventninger om at vi skulle få landet hele saken. Både når det gjelder kravene for de som er på søk & redningslag og helidekkpersonell.
Men der tok vi nok feil sier Arne Strand som har jobbet med denne saken siden kravene ble innført.
Arne er HMS ansvarlig for sokkelforeningen i IE StatoilHydro og sier videre, denne saken har to sider, den ene er kravene som er forankret i OLF retningslinje 002 og den andre som

"[bilde]"
Arne Strand
omhandler helidekkpersonell som er forankret i Helidekkmanualen.

Hele saken har tatt altfor lang tid på grunn av treghet i OLF.
Det ble startet et arbeid i Samarbeid for sikkerhet (SfS) på høsten 2006 der vi var representert.
Vi var enige om at det skulle være krav til røykdykkere på innsatslag under visse forutsetninger som vi arbeidstakere krevde. Det var følgende fire krav som var helt avgjørende for at vi i det hele tatt kunne være med på helsekrav ut over helseattest.

• Deltakelse i en beredskapsfunksjon må være basert på frivillighet

• Dersom en ikke møter kravet ut over helseattesten, så må dette ikke føre til utstøting,dvs at en bare blir tatt ut av innsatsfunksjon, men kan fortsette i arbeid offshore

• En må skille mellom stilling og funksjon i berdskapen

• De fysiske testene må kvalitetssikres slik at de er repiterbare.

Dette er det nå enighet om og ny retningslinje trer i kraft fra 01.01 09.

Selv om vi ikke har kommet i mål når det gjelder kravene til helidekk-personell betyr ikke det at vi har gitt oss. Det var vi helt tydelig på i møtet med bedriften. Vi kommer nå til å be om et møte med OLF med hensikt om å få endret Helidekkmanualen over nyttår.
Det er mulig det skal være krav til de som er på helidekk men vi mener at de i så fall ikke skal være de samme som for røykdykkere på søk & redningslag sier Arne.
Vi har godt håp om at vi og skal få landet denne saken på en god måte.