Mandag 12. januar vil du få en informasjonspakke som inneholder materiell som vil gjøre deg i stand til å finne frem og navigere i, samt tilgang til melde interesse programmet. Linker til dette programmet vil du finne på hovedsiden i Entry.

I melde interesse programmet vil du finne informasjon om alle installasjonene i UPN. Du vil også bli bedt om å registrere din kompetanse. Dette er for at StatoilHydro skal kunne sette sammen arbeidslag som kompetansemessig utfyller hverandre.

Personell som er på IA avtale eller av andre årsaker har avtale om spesielle behov, vil bli kontaktet og spesielt fulgt opp.

Hva skal så den enkelte gjøre?
Bedriften oppfordrer flest mulig til å benytte melde interesse programmet for på den måte forenkle arbeide til de som skal arbeide med innplasseringen.
Om du kan tenke deg å benytte denne muligheten til å flytte på deg, må du gå inn i programmet og melde interesse for det. Da får du muligheten til å registrere din kompetanse. Her finner du også et kommentarfelt som kan benyttes til ytterliggere forklaringer.

Om du ønsker å bli værende på den installasjonen du er i dag, har du to valg:
 1. Du kan gå inn i melde interesse programmet og velge den installasjonen du i dag arbeider på. Da får du også muligheten til å registrere din kompetanse samt gi en kommentar som forklarer ditt valg.
 2. Du kan sitte helt rolig og ikke melde interesse. Da får du ikke mulighet til å registrere din kompetanse, eller til å gi en kommentar som forklarer ditt valg i melde interessesystemet. Disse opplysningene må da innhentes i dialog med deg i forbindelse med innplasseringsprosessen.
Begge disse valgene er likeverdige i forhold til at du har tilkjennegitt at du ønsker å bli værende på den installasjonen du i dag arbeider på.
Bedriften ønsker at alle skal melde interesse for å kjenne til, og ha oversikt over den enkeltes kompetanse for å bygge team.

Om du ønsker å benytte deg av 58+ pakken, må du gå inn i melde interesse programmet. Her vil du bli bed om å registrere din kompetanse, før du klikker på knappen for 58+. Dette er for å få oversikt over hvilken kompetanse som forlater installasjonen.
Når en har meldt interesse for en eller to stillinger vil en få en kvittering på mail som en bekreftelse på at man har meldt interesse. Ta vare på den.

Ingen vil bli flyttet på, mot sine ønsker, uten at det har vært en dialog mellom den enkelte og bedriften. Du kan hele tiden frem til 22. februar endre dine valg. Dette gjelder også om du har klikket på knappen for 58+.
All registrering og eventuelle endringer må gjøres fra StatoilHydro PC, det kan ikke skje fra hjemme-PC fra IT-skrittet.
Det vil også bli gjennomført allmøter ute på den enkelte installasjon hvor en har mulighet til å spørre og få innspill på det som skal skje. I tillegg vil det bli lagt opp til en nettkaffe den 16.januar, hvor en også kan stille spørsmål. Eller se hva andre har spurt og svart.

Vi håper du finner svarene på Entry, men har du spørsmål utover dette kan du kontakte John Steinar Slaaen tlf 48187728 eller Frode Mikkelsen tlf 90078173

For Arbeidsutvalget
Per Steinar Stamnes