Oppmøte var etter forholdene bra med ca. 40 til stedet. Leif Sande hadde tatt turen opp til Kårstø  noe vi satte stor pris på.Han ble valgt til å lede årsmøte og det gjorde han raskt og effektivt uten bemerkninger i vanlig Sande stil.

"[bilde]"
Terje  Hetland og Leif Sande
Kilde: IE SH Kårstø
Valgkommiteen sin innstilling ble godkjent 
og ny leder på Kårstø heter Svein Ove Gundersen.Vennligst se link for det nye styret.Etter årsmøte holdt Leif et innlegg om forbundet og svarte på en del spørsmål.
Olav Bådsvik gikk deretter gjennom prosjektportefølgen frem mot 2017 for Kårstø.

Etter møtet ble det servert kaker og kaffe i gjestekantinen.