I tillegg krevde man at det også skulle innføres innenfor Logistikk. Dette fikk man etter hvert gjennomslag for og inngår nå i en ny standardisert driftsmodell for UPNs sokkelvirksomhet.

Det viderefører og videreutvikler en praksis fra tidligere Hydro som man har hatt meget gode erfaringer med. Den gir en utviklingsmulighet for den enkelte både personlig, faglig og lønnsmessig og vil kunne fange opp det personellet fra tidligere Statoil som har hatt dette om en "rolle" uten klare definerte arbeidsvilkår, både med hensyn på ansvar, arbeid på land og ikke minst når det gjelder lønn.

Fagansvarlige vil ha en nøkkelrolle i drift og vedlikehold på våre innstalasjoner og vi nevner her hovedtrekkene i stillingen:

• Fagansvarlige har ikke personal ansvar og er ikke tenkt å være en administrativ stilling.
• De vil ha fagansvar både innenfor Planvedlikehold og D&V.
• Fagansvarlige må i perioder påregne å rotere inn i operasjonsgruppen på land med en varighet av inntil 12 mnd av gangen.
• Standardisert modell for Operasjonsgruppene tilsier til enhver tid to Fagansvarlige som faglig utfyller hverandre under ledelse av D&V leder i gruppen. De skal ha et skjermet og tett samarbeid med egen plattform.
• Fagansvarlige innplasseres lønnsmessig i individuell klasse  (lgr I) på topp av lønnstabellen ( H 8) med et tillegg på miniumum kr 22500,-

Industri Energi oppfordrer alle som synes dette høres ut som en spennende og interessant mulighet, å melde seg for disse stillingene i den hovedbemanningsprosessen som startet 12 jan og er åpen frem til 22 febr.

Lykke til

For AU
Anders Bjerke