Det kommer nå endel uavklarte spørsmål som bedriften ikke har klare svar på.
Vi skal ha møte med bedriften så raskt som mulig neste uke for å avklare så mange som mulig av spørsmålene medlemmene føler de ikke har fått avklaring på. 
Vi anbefaler de som ikke har fått avklaring på sine spørsmål til å avvente.
Vi kommer tilbake med informasjon etter at møtet er avholdt.

For AU Sokkel
Frode Mikkelsen