- Jeg tror vi har større muligheter for å få kontrollromstillegget innført på landanleggene når flere foreninger stiller seg bak.

Kontrollromstillegget er jo en Industri Energi oppfinnelse, noe klubben i Hydro fikk forhandlet frem i sine avtaler. Tillegget ble så gjort gjeldende også for de tidligere Statoil-installasjonene ved harmoniseringen av særavtalene i forbindelse med fusjonen mellom selskapene, sier Frode. – Under harmoniseringsforhandlingene var det bare Industri Energi som krevde kontrollromstillegget gjort gjeldende.

- Etter dette har det vært en kampsak for Industri Energi og få kontrollromstillegget gjort gjeldende på landanleggene og, slik det også fremgår av brosjyren vi ga ut i forbindelse med fusjonen høsten 2007 (lenke her). Under lønnsforhandlingene 2008 krevde vi at tillegget måtte gjøres gjeldende også for landanleggene. Dette lykkes vi dessverre ikke med, men vi har tro på at vi skal få det til i fortsettelsen. At SAFE også har begynt å engasjere seg i saken er bare et pluss! avslutter Frode Solberg.