Et av temaene var integrasjon og implementering i UPN der ledelsen var invitert til å orientere om bedriftens egen beslutning samt den forestående implementering.

For IE tillitsvalgte var det viktig å få gi ledelsen direkte tilbakemeldinger på blant annet spørsmål og problemstillinger som har dukket opp i forbindelse med melde – interesse prosessen som for eksempel stillinger som var fjernet.

UPN Ledelse fikk med seg mange spørsmål/utfordringer tilbake som de skulle gi oss snarlig tilbakemelding på.

Møte med UPN ledelsen
Industri Energi har i ettertid bedt om møte med bedriften og dette ble avholdt onsdag denne uken.
Her la vi frem våre bekymringer basert på tilbakemeldinger fra vår medlemmer i forbindelse med  prosessen som pågår i disse dager.

Vi har krevd avklaringer på de sakene som medlemmene oppfatter som uklare, og der bedriften ikke har kommet med klare svar.
I tillegg er det kommet endel påstander ombord på installasjonene som skal avklares både når det gjelder den pågående prosessen og den forestående implementeringsprosessen.

Noen av de viktigste temaene medlemmene er opptatt av, og som vi venter en endelig avklaring på er blant annet Matrialforvalterstillingen, Fagansvarligstillingen, noe uklarheter i forhold til kompensasjon i forbindelse med å melde interesse for ny stilling osv.

Som vi alle vet har UPN Ledelse brukt styringsretten sin og besluttet en modell som alle foreningene var i mot. Og i modellen til bedriften har de endra stillinger / stillingsroller. Som blant annet Materialforvalter.

Materialforvalter er ikke lengre en stilling i ny modell, men endret til dekk/lager med bakgrunn i volum og behov, fleksibilitet mellom dekk og lager osv. Dette er vi helt uenig i blant annet på grunn av kompleksitet, arbeidsmengde og at dette er en egen fagstilling med eget fagbrev osv.

Vi krevde også at melde interesse prosessen ble forlenget med bakgrunn i problemstillingene som ikke var avklart. 
Dette ble avvist, her var tydeligvis tidsplanen  viktigere enn at melde interesse prosessen skulle bli så god som mulig. Men de skulle se på, og komme opp med forslag til tiltak for de som har reist hjem og ikke har fått meldt sin interesse.

Tidlig neste uke er vi blitt lovet skriftlig tilbakemelding og vi vil da sende ut informasjon. 

Per Steinar Stamnes
Leder Sokkelforeningen