Medlemskapet koster pr. idag kr. 82,- pr. måned.

Følgende er da innkludert i medlemskapet:
Kollektiv hjem - innbo forsikring - fullverdi.
Grunnforsikring - utbetaling ved dødsfall for medlemm,ektefelle eller barn under 21 år.
Fritidsforsikring - gjelder bare medlem og varer til fyllte 70 år.

Forsikringene er i Sparebank 1.
Giro vil bli sendt for 2 mnd om gangen eventuelt avtales med autogiro.

Ta kontakt med oss eller direkte med forbundet ( 51840500) slik at vi får registrert deg fra den dagen du går av.

Med vennlig hilsen
AU avd. 2