På siste møte i Samarbeidsutvalget og AMU i UPN var dette på agendaen. Det ble beslutta at man skulle sette ned en gruppe som skulle arbeide fram rammer og retningslinjer for samarbeid, involvering og medbestemmelse i implementeringsprosessen. 

Tilbakemeldinger vi får fra UPN Led er at presentasjonene som er blitt vist ute på den enkelte enhet er forslag og innspill på det arbeide som skal foregå.
Videre på agendaen var stillingen materialforvalter (vi inkluderte Laborant og Ingeniører) satt opp. Som alle nå vet er materialforvalter stillingen tatt ut av stillingskartet i ny modell. Felles for alle stillingene er at arbeidsoppgavene fortsatt skal utføres, men at de ikke kommer synlige fram i melde interesse prosessen. ( se egen info )
I starten av neste uke er vi lovt en tilbakemelding på saken.
Industri Energi Sokkel gjennomførte også et vellykket styremøte i Bergen i uke 5. Naturligvis var integrasjon -og implementeringsprosessen en av sakene på agendaen.

På styremøtet ble vi også informert om at man skal bygge om helikopterterminalen på Flesland. Ut i fra det vi er blitt informert om vil det bli en stor forbedring.
Noe av det som blir nytt : Felles innsjekking for alle ansatte i det nye selskapet. 
Kafeteriaen og rekreasjonsrom / stillerom blir på ”utsida” av utreiserommet. I tillegg vil det være tilgjengelig pc`er og telefoner.

Nå er valg av lokale tillitsvalgte i full gang – bruk stemmeretten din, og stem. Ellers vil jeg på vegne av Arbeidsutvalget takke for tilliten ved at vi er blitt gjenvalgt.

På vegne av Arbeidsutvalget Industri Energi Sokkel
Per Steinar Stamnes