Fra Industri Energi deltok Dag Unnar Mongstad og Geir Nilsen
Bedriften redegjorde her for alternative eksempler på eksisterende avtaler som skal videreføres og nye kontrakter for de som ikke har sokkelkontrakt pr. i dag.

Bedriften presiserte at dette ikke var en ny ansettelseskontrakt, men en utfyllende tilleggsavtale, basert på den nye organisasjonens stillingsbenevnelse.

For de som er nyansatte leder på sokkel vil det bli sendt en ny kontrakt.
Bedriften ville også etter dette sammenligne og eventuelt justere lønninger der bedriften mente dette var riktig.
IE uttrykte støtte til prosessen, men var tydelig på at de nye lederne skal ha et valg til å si ja eller nei til et tilbud.

Spørsmål rettes til Geir Nilsen ( genil )