Bakgrunnen for ønsket om eget spesialkurs før det ordinære repetisjonskurset innenfor helivelt er basert på flere henvendelse fra medlemmer.

– Vi tok det sist opp under Industri Energi sitt HVO-nettverk sier Karlsen. Mange av våre medlemmer opplever at vannøvelsen i heliveltkurset er skremmende, og vegrer seg for å ta det obligatoriske repetisjonskurset. Dersom våre medlemmer får et slikt tilbud om spesialkurs vil de som gjennomgår dette kurset slippe nye heliveltkurs 4 år frem i tid. Uansett om de klarer å gjennomgå vanndelen av denne treningen.

Forbundet mener videre at den enkelte skal kun avkreves obligatorisk gjennomføring av vanndelen 1 gang. De etterfølgende repetisjoner bør, etter forbundets oppfatning, være frivillige.
-Det er jo ikke nødvendig å belaste de som skal på sikkerhetskurs mer enn absolutt nødvendig, sier Karlsen Forbundets posisjon har hele tiden vært hensynet til våre medlemmers liv og helse.
Fagsjefen peker i tillegg på at Norsk sokkel har gjennomført en utskifting til helikopter som etterlever både amerikanske og europeiske luftfartsmyndigheter sine krav. Dette kan, etter Industri Energi sin oppfatning, ha ført til at risikoen for å oppleve en nødlanding i sjøen er sterkt redusert.

-Dersom dette medfører riktighet, vil vi mene at behovet for å kreve slik obligatorisk helivelt bør diskuteres mellom partene, sier han. Det generelle hensynet til arbeidstakernes helse og mulighet til stå ut karrieren frem til pensjonsalder, må også tas med i disse vurderinger.

På vegne av Industri Energi har Karlsen bedt om et møte med Oljeindustriens Landsforening (OLF) som på vegne av norske myndigheter beslutter hvilke krav som gjelder for norsk sokkel.

– Vi håper på en diskusjon rundt kravet om obligatorisk repetisjonskurs av helivelt, avslutter Karlsen.

Tips en venn!

Send til (e-post):

Din e-post:
Publisert av: Christine Meling Christensen
Sist oppdatert: 06.02.09 10:31
Opprettet: 06.02.09 10:31