Ifb med integrasjonen så blei initiativene håndtert av SU `et i sin helhet.
Sakene vil nå bli håndtert i AMU/BU på vanlig måte og i tillegg vil kontaktutvalget bli aktivt igjen, kontaktutvalget er en overbygger i BU-strukturen mellom Kårstø / Kollsnes