Vi har derfor gjentatte ganger bedt bedriften om en avklaring. 
Etter at vi tok opp saken har bedriften i dag lagt ut en presisering på Entry ( integrasjonsnettstedet )
Der kan du blant annet lese :
Med HMS-koordinator menes kombinert sykepleier og sikkerhetsleder der innehaver av stillingen har tilegnet seg kompetanse i henhold til stillingsbeskrivelse.
I tråd med besluttet driftsmodell, setter bedriften krav til at sykepleierne tilegner seg kompetanse som HMS-koordinator i henhold til en felles kompetanseprofil og et definert utviklingsløp.

Dette betyr at det nå er en felles stilling og Industri Energi har derfor stilt krav om at alle HMS - koordinatorene skal ha innplassering i samme karriereløp for tilsvarende stilling i dag.

Vi er derfor fornøyd når vi i dag har fått gjennomslag for kravet vårt. Bedriften har bekreftet overfor Industri Energi at HMS koordinatorene i ny driftsmodell skal innplasseres i lønnsgr. 9 - 11 som tilsvarer dagens  karriereløp for de som i dag har sikkerhetsoppgaven i sin stilling.  

Ytterligere detaljer om stillingen finner du på Entry.

Frode Mikkelsen
Arbeidsutvalget sokkel.