Det nye styret ser da slik ut :

leiar:
Karstein Moldøen
Nestleiar: Trine C Holsen
sekretær: Hildegunn A Borlaug                                                                   

"[bilde]"
Karstein Moldøen

Kasserar: Nina Marøy Hevrøy
Styremedlemmer:
Kjetil Gjerstad                                                                                        
Mailinn Gjerde
Svein Pletten
Trude J Abelsen
Magnar Stormark.

Årsmøte ble i år avholdt på Alvær hotell og i tillegg til fremmøtte medlemmer hadde vi besøk av Nestleder i avdelingen, Per Martin Labråthen og Geir Nilsen som representerer personell på individuell avlønning sier Karstein.

Per Martin hadde en flott gjennomgang av viktige saker det jobbes med sentralt i avdelingen vår. Geir Nilsen orienterte om et arbeid han har ledet med opretting av strukturelle skjevheter som har oppstått etter fusjonen.
Det er et imponerende arbeid denne gruppen har gjort sier Karstein. Mange av medlemmene her på Mongstad har fått justert lønnen sin på grunn av dette arbeidet. Uansett hva andre måtte si så er dette et rent Industri Energi produkt og det er vi stolte av sier Karstein.

Hva er viktige saker du og det nye styret vil proritere fremover da Karstein? Nå er det oppfølging av implementeringen i forbindelse med integrasjonen som er viktig. Jeg skal sørge for at vi skal ha reell påvirkning i det videre arbeidet og ingen må være i tvil om at medlemmene skal bli hørt i den videre prosessen.
I denne sammenhengen er det derfor viktig å få på plass en  samarbeidstruktur som står i forhold til organisasjonen.

Så er det jo alltid slik at noen kommer og noen går, og jeg vil derfor benytte anledningen til å takke de som går av, samtidig ser jeg frem til å samarbeide med det nye styret avslutter Karstein.