- Industri Energi                1753 stemmer til bedriftsforsamling.  1601 til pensjonskassen  
- Tekna/Nito totalt             2216 stemmer til bedriftsforsamling.   2288 til pensjonskassen 
- YS/lederne totalt             1526 stemmer til bedriftsforsamling   1601 til pensjonskassen 

Fordelingen blir da slik:
Bedriftsforsamlingen:
- Industri Energi             2 representanter  + 1 observatør
- Tekna/Nito                    2 representanter + 1 observatør
- YS/Lederne                  2 representanter

Pensjonskassen:
- Tekna/Nito                    1 representant
- Industri Energi             1 representant  + 1 representant Industri Energi Statoil Norge 
- YS/Lederne                  1 representant

Industri Energi takker alle som har stemt på oss.