En dekksoperatør kom i klem mellom kontainere på lastedekk på den StatoilHydro-opererte innretningen. Følg lenken til oppslaget på nettsidene til Petro&Energi.