Dette har blitt forespurt fra våre medlemmer og vi har vært i kontakt med flere aktuelle personer til å komme hit og holde foredrag. Vi har også vært i kontakt med bedriftshelsetjenesten, og både lege Liv Sanne her på Vækerø og Hans-Jørgen Breder på Majorstua, ser på dette som svært interessant og vil delta på møte. Vi er i ferd med å planlegge nytt kontorbygg i Oslo. Hvilken løsning vil bedriften velge? Får det noen betydning for oss? Mange er usikre.

Vi har valgt to vinklinger og to møter for å få belyst dette tema.

MØTE 1: Sissel Halmøy fra Norges Miljøvernforbund kommer og snakker om stråling fra trådløse nettverk, basestasjoner, mobiltelefoner, El-allergi, og litt om de problemene hun møter i sin hverdag.

MØTE 2: Statens Strålevern vil ta en gjennomgang av lovverket, hvilken forskning blir gjort i Norge og hvilke grenseverdier gjelder i Norge kontra andre land? Er dette egentlig farlig? Dato for møte 2 blir onsdag 10. juni.

Stråling fra trådløse nettverk

MØTE 1
Tid: Mandag 18. mai kl 1100-1200
Sted: Auditoriet ved kantine 2

MØTE 2
Tid: Onsdag 10. juni kl 1100-1200
Sted: Auditoriet Norsk HydroBrit Riise Fredheim
leder Industri Energi avd 2 StatoilHydro Oslo
Tlf 99522591