"[bilde]"
Kilde: Statoil

Møtet med ledelsen ble avholdt Tirsdag den 14. juli.
Falck Nutec har livbåt typen FF48 på sine treningssentre. Dette er en livbåt som finnes på flere av de gamle plattformene. Det finnes mange ulike varianter av livbåter på våre plattformer. Derfor er det viktig at personellet får trent på båter som er tilnærmet lik.

På grunn av at vi har så mange ulike varianter blir det etter ferien satt i gang et arbeid som skal jobbe med en løsning som er akseptabel.
Det blir imidlertid gitt åpning for at de som har livbåter av typen FF48 får anledning til å trene på Falck Nutec i en overgangsperiode.

Arne Steinar Strand
Industri Energi Sokkel