"[bilde]"
Kilde: Statoil
Lekkasjen på Kollsnes førte til nødavstenging og evakuering av anlegget. Utslippsmengden er beregnet til 12 tonn.

Kondensatet ble ikke antent. Ingen personer kom fysisk til skade. Det var ikke noe utslipp til sjø, og størstedelen av totalvolumet fordampet til luft. De faktiske konsekvensene av hendelsen var begrensede materielle skader og ca tre døgns produksjonsstans.

Imidlertid er hendelsens potensielle konsekvens alvorlig, med mulighet for dødsfall, alvorlig personskade og betydelige materielle skader.

Lenke til oppslaget på Petroleumstilsynets nettsider - klikk her.