"[bilde]"
Kilde: StatoilHydro
I Hammerfest gjennomførte Industri Energi møte med tillitsvalgte på Polarbase og informasjons- og samfunnskontakt i ENI Norge. StatoilHydro startet en tre måneder lang revisjonsstans på Snøhvit 15. august, Industri Energi tok seg likevel en tur på anlegget.

Sammen med leder Mats Langtinn og nestleder Jens Marius Johansen i foreningen på Snøhvit ble det også gjennomført et møte med ledelsen for Snøhvit. LO koordinerende Bjørn Tillerflaten oppummerer møtet på følgende måte:

- Det var et godt møte. Ledelsen kommuniserte at de var interessert i et godt og konstruktivt samarbeid. Industri Energi tok opp tidligere problemer med arbeidstidsordninger. Nå har man en avtale som er akseptert av begge parter og ser dette som grunnlag for videre dialog.

Bjørn Tillerflaten informerte også om ordningen med LO koordinerende stilling som skal dekke alle StatoilHydros sokkelinstillasjoner og Snøhvit.

Industri Energi ser det som positivt at StatoilHydro vektlegger å rekruttere lokalt personell og at dette gir ringvirkninger lokalt, sier fagligpolitisk ansvarlig i forbundet Frode Alfheim.

Foreningsleder Mats Langtinn har store forventninger til videre petoleumsvirksomhet i nord og er med sin forholdsvis unge medlemsstokk klar til å møte utfordringene. Industri Energi på Snøhvit ser frem til et konstruktivt samarbeid med ledelsen, hvor det fortsatt vil bli stilt krav for medlemmene.